LV
EN
RU
DE
LVM
Mežs
Presei
Darbs
Profesionāļiem
Sēklas un stādi
Atpūta

Dabas aizsardzība

Meža apsaimniekošana

Mežs cilvēkiem

Meža atjaunošana

Par mežu

Par koksni

Publikācijas

Vides izglītība

Mežs attēlos

AS "Latvijas valsts meži"
Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Tālr.: 67602075; fakss: 67805430
lvm@lvm.lv
Rekvizīti

SākumlapaMežsMeža apsaimniekošanaMežs cilvēkiem
Jautāt Nosūtīt Drukāt
MEŽS CILVĒKIEM

Latvija ir viena no mežiem bagātākajām Eiropas valstīm, jo Latvijā meži aizņem vairāk kā pusi valsts teritorijas. No mežu kopējās platības aptuveni puse pieder Latvijas valstij un to apsaimnieko LVM ar mērķi nodrošināt ekoloģisko un sociālo funkciju realizāciju, valsts meža vērtības saglabāšanu, vairošanu un ienākumus meža īpašniekam valstij. Vairāk informācijas video:

 

 

 

 

LVM apsaimniekošanā atrodas 1.62 mij. ha liela teritorija, tai skaitā, 1.59 milj. ha meža zemes. LVM teritoriju funkcionālais zonējums uzskatāmi parāda daudzveidīgos teritorijas apsaimniekošanas mērķus.

 

 

LVM apsaimniekojamās teritorijas funkcionālais zonējums

 

 

 

Augstražīgs un kvalitatīvs mežs neizaug pats, tas ir jāaudzē, jo mežs, kas aug dabiski un netiek kopts, ir mazražīgs, ar zemu koksnes kvalitāti.

 

Audzēšana nozīmē arī kopšanu – laikus un pareizi kopjot mežaudzes, var iegūt vairāk kokmateriālu un ienākumu, turklāt uzlabojas meža sanitārais stāvoklis un noturība. Koptā mežā par 10% samazinās laiks, kurā koki sasniedz tirgū pieprasītās dimensijas. LVM jaunaudžu kopšanu ik gadu veic aptuveni 25 000 – 28000 ha apjomā un krājas kopšanas cirtes 15000 – 19000 ha apjomā, tādējādi nodrošinot meža vērtības nepārtrauktu palielināšanos.

 

Ikgadējais kopējais augošu koku krājas pieaugums mežos ir 12 milj. kubikmetri. LVM vidēji gadā nocērt 5-7 milj. kubikmetrus koksnes. Tādējādi tiek nodrošināts, ka izcirstais apjoms ir mazāks par pieaugumu un mežā notiek nepārtraukta koksnes resursu atjaunošanās.

 

 


Pievienotie materiāli:

Meža apsaimniekošanas cikls

Atpakaļ Uz augšu

Copyright (c) AS „Latvijas valsts meži”

Lietotāju atbalsts: lvm@lvm.lv

mediaparks