LV
EN
RU
DE
LVM
Mežs
Presei
Darbs
Profesionāļiem
Sēklas un stādi
Atpūta

Mammadaba

Cūkmens

Izzini mežu

Meža sports

Slēpošana un biatlons

Orientēšanās

Koku gāzēju sacensības

Jaunmoku pils

Medības

AS "Latvijas valsts meži"
Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Tālr.: 67602075; fakss: 67805430
lvm@lvm.lv
Rekvizīti

SākumlapaAtpūtaMeža sportsMežu spēles Mārkulīči 2005Spēļu nolikumi / Tautas bumba
Jautāt Nosūtīt Drukāt
TAUTAS BUMBA
2005-06-17

AS “Latvijas valsts meži”

Meža iemītnieku olimpiskās spēles „Mārkulīči 2005”

 

NOLIKUMS TAUTAS BUMBĀ.

 

Vieta: Cēsu rajons, Straupes pagasts, Mārkulīči

 

Laiks: 2005.gada 23.jūlijs. Pulksten 1000 saskaņā ar programmu.

 

Dalībnieki: AS “LVM” attiecīgo struktūrvienību štata darbinieces un uzaicināto viesu komandu dalībnieces. Komandā 6 dalībnieces, no kurām 1 rezerves spēlētāja. Spēles setā piedalās 5 (piecas) spēlētājas – 4 (četras) atrodas laukumā un 1 (viena) – kapteine, pretējā laukuma pusē. Rezervistes spēlē iesaistās, uzsākot jaunu setu vai traumas gadījumā.

 

Pieteikumi: Vārdiskos pieteikumus jāiesūta līdz 2005.08.07 (fakss 4207115, e-pasts - s.maca@lvm.lv ), rakstiski iesniedz sekretariātā 22.jūlijā no plkst.17-19.

 

Inventārs: Spēle notiek ar volejbola bumbu. Pēc izvēles - pašu vai sacensību rīkotāju.

 

Noteikumi: Komandas tiek sadalītas 4 (četrās) apakšgrupās, pamatojoties uz "Meža spēles 2004" kopvērtējuma rezultātiem. Godalgoto vietu ieguvējām tiek pielozētas pārējās komandas, un arī jaunizveidotās komandas. Apakšgrupu uzvarētājas spēlē par 1. – 4. vietu, otro vietu ieguvējas par 5. – 8. vietu, bet 3. vietu ieguvējas komandas dalīs dalītu 9. –12. un pārējās komandas dalīs 13. –16. vietu. 17. vietu izcīna komanda, kas savā apakšgrupā ierindojas 5. vietā.

 

Spēlētāju pārvietošanās notiek tautas bumbas laukumā (7x15 metri), kuru ierobežo līnijas. Laukuma un bumbas priekšrocības tiek izlozētas. Nākamo setu uzsāk iepriekšējā setā zaudējusī komanda. Setu uzsāk komandas kapteine. Laukumā atrodas 4 (četras) spēlētājas, tām pretī, laukuma otrā pusē, viņu kapteine. Spēlētāju uzdevums ir "izsist" pretējās komandas spēlētājas, savukārt viņām jācenšas izvairīties no mestās bumbas vai arī to pārtvert. Trāpījuma gadījumā spēlētājas paliek laukumā un turpina spēli. Mest bumbu pāri laukumam, nemēģinot izsist, drīkst ne vairāk kā 2 (divas) reizes pēc kārtas.

 

Spēlētāja skaitās “izsista” ja:

  • noķertā bumba izslīd no rokām,
  • pretinieku komandas mestā bumba atsitās pret spēlētājas ķermeņa jebkuru daļu un bumba nokrīt zemē. 

Bumbu var pārtvert:

  • noķerot pretinieku komandas raidītu bumbu,
  • noķerot no zemes atlekušu bumbu,
  • ja bumba ir pārmesta laukuma malām, tad tā pienākas komandai, kuras kapteines pusē bumba atrodas,
  • ja bumba pieskaras komandas biedrenei, to drīkst tvert, neļaujot bumbai nokrist uz zemes - tiek saglabāta "dzīvība". 

Kapteine drīkst mest bumbu tikai no laukuma gala līnijas, neiekāpjot pretinieku komandas laukumā. Ja jebkura spēlētāja metiena brīdī pārkāpj laukuma līniju, metiens netiek ieskaitīts un bumba tiek atdota pretinieku komandai. Ja bumba ārpus laukuma atsitas pret kādu šķērsli vai skatītāju, un atgriežas laukumā, bumba jāatdod pretinieku komandai. Sets beidzas pēc 5 minūtēm. Sākot jaunu setu spēlētājas mainās laukumiem. Komandas kapteines nomaiņa var notikt beidzoties spēlei. Tiesnesim ir tiesības apstādināt laiku spēles gaitā traumu u.c. gadījumos kā arī pagarināt setu līdz vienai minūtei par tīšu laika vilcināšanu. 

 

Vērtēšana: Spēles gaitā tiesnesis atzīmē katru ieskaitīto trāpījumu katrai komandai atsevišķi. Setam beidzoties saskaita “izsisto” spēlētāju skaitu abās komandās, komandā kurā ir mazāk “izsisto” spēlētāju uzskatāma par seta uzvarētāju. Spēlē līdz 2 (diviem) uzvarētiem setiem. Par uzvaru saņem 2 (divus) punktus, par zaudējumu 0 (nulle) punktu. Spēļu rezultāti ar apakšgrupas 5. vietas ieguvēju komandu netiek skaitīti.

 

Komandu vērtējumā vienādu punktu gadījumā vietas tiek noteiktas:

1. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem;

2. pēc spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;

3. pēc iegūto un zaudēto punktu attiecības setos.

 

Apbalvošana: Apbalvoti tiek pirmo 3 (trīs) vietu ieguvēji komandu vērtējumā.

 

Atbildīgā persona: Agrita Alase mob. 6443095


Pievienotie materiāli:

Tautas bumbas nolikums
Sporta spēļu grafiki

Atpakaļ Uz augšu

Copyright (c) AS „Latvijas valsts meži”

Lietotāju atbalsts: lvm@lvm.lv

mediaparks