Vadība

Indris Stulpāns
Meža infrastruktūras direktors
67609801
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Artūrs Markots
Izpilddirektors
67609802
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Miervaldis Vītols
Tehniskais izpilddirektors
67609803
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Ingus Barviķis
Izpilddirektora vietnieks
67609812
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Juris Jumītis
Meža infrastruktūras vadītājs
Zemgales reģions, meža infrastruktūra
63007166
29181790
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, Latvija
Ivars Ozols
Meža infrastruktūras vadītājs
Kurzemes reģions, meža infrastruktūra
29182907
Boju muzejs, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456, Latvija
Jānis Upens
Meža infrastruktūras vadītājs
Vidzemes reģions, meža infrastruktūra
64250601
29189227
Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, Latvija
Māris Matisāns
Meža infrastruktūras vadītājs
Latgales reģions, meža infrastruktūra
65307102
28374559
Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, Latvija

Iepirkumu un līgumu daļa

Speciālisti

Nora Šukīte
Meža infrastruktūras kvalitātes speciālists
26320520
Līva Brūvere
Meža infrastruktūras kvalitātes speciālists
26198739
Arvīds Spriņģis
Meža infrastruktūras kontroles speciālists
67442894
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Ivars Caune
Meža infrastruktūras kontroles speciālists
64250609
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Esam sertificēti