LVM kvartali

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā lejupielādēt meža kvartālu ģeotelpisko datu slāni, kas satur informāciju par visiem LVM īpašumā, valdījumā un lietojumā esošiem meža kvartāliem. Tajā ietilpst 42388 poligonu objekti.

Dati atjaunoti 2017. gada 20. aprīlī. Dati pieejami *.shp un *.gdb formātos, ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju.

 

 LVM_kvartali_GDB.7z 

 LVM_kvartali_SHP.7z 

 

© Datu izmantošas gadījumā atsauce uz AS “Latvijas valsts meži” ir obligāta.