LVM kvartali

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā lejupielādēt meža kvartālu ģeotelpisko datu slāni, kas satur informāciju par visiem LVM īpašumā, valdījumā un lietojumā esošiem meža kvartāliem. Tajā ietilpst 42 203 poligonu objekti. Dati atjaunoti 2016. gada 1. martā.

Pieejami *.shp un *.gdb formātos, ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 9.3.1 versiju.


 Datu specifikācija GDB formātam 

 LVM_kvartali_gdb.7z 

 

 Datu specifikācija SHP formātam 

 LVM_kvartali_SHP.7z 

© Datu izmantošas gadījumā atsauce uz AS “Latvijas valsts meži” ir obligāta.