autocelu dati

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) meža autoceļu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par visiem LVM valdījumā esošajiem meža autoceļiem. Tajā ietilpst 4651 meža autoceļš, ar kopējo garumu vairāk nekā 11 700 km. Atribūtu datos ir pieejams meža autoceļa nosaukums.

Meža autoceļš (MAC) – atbilstoši tehniskajiem parametriem uzbūvēts komersanta ceļš ar segu vai ceļš bez segas, kas nodrošina meža apsaimniekošanu un ir ekspluatējams koksnes izvešanai.

Dati atjaunoti 2017. gada 20. aprīlī. Dati pieejami *.shp un *.gdb formātos, ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju.

 

 LVM_meza_autoceli_GDB.7z 

 LVM_meza_autoceli_SHP.7z 

 

© Datu izmantošas gadījumā atsauce uz AS “Latvijas valsts meži” ir obligāta.