AS "Latvijas valsts meži" (LVM) brīvpieejas ģeotelpiskie dati tagad var tikt lejupielādēti LVM GEO ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju izstrādātāju mājaslapas sadaļā “Dati” - http://www.lvmgeo.lv/dati.

Šajā mājaslapā brīvpieejas ģeotelpiskie dati tiks regulāri aktualizēti un papildināti ar jaunām datu kopām, kā arī tuvākajā laikā tur būs pieejami dažādi brīvpieejas karšu servisi. Mājaslapā pieejami arī ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju rīki un informācija saistīta ar aktualitātēm jomā.