Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas pakalpojuma izcenojumi, izstrādājot krājas kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās

 Vidējā koka tilpums cirsmā, m3

Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas pakalpojuma cena 2016.gada sezonā, EUR/m3 (bez PVN)

Līdz 0.060

1.32

0.061-0.080

1.06

0.081 – 0.100

0.91

0.101 – 0.150

0.75

0.151 – 0.200

0.64

0.201 – 0.250

0.49

0.251 <

0.43

 2016. gada augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas sezona ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās ir sākusies 2016. gada 15. aprīlī un beigusies 2016. gada 12. oktobrī.

Esam sertificēti