AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā ir vairāk kā 100 karjeri, kuri atrodas visā uzņēmuma teritorijā, gan vārda tiešākajā nozīmē „dziļi mežā”, gan tuvāk apdzīvotām vietām. Karjeru izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi apmierinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.

Šajā sadaļā atradīsiet karjeru sarakstu, karti ar to atrašanās vietām, atbildīgo personu kontaktinformāciju un derīgo izrakteņu, kā arī no izrakteņiem saražoto produktu cenas.

Par LVM klientu var kļūt aizpildot iesnieguma veidlapu vai piesakoties elektroniski, norādot tur prasīto informāciju. Parakstīts iesniegums jānogādā vai jānosūta pa pastu uz tuvāko mežsaimniecību, vai parakstītu ieskenētu iesniegumu var sūtīt uz norādītās kontaktpersonas e-pastu. Gaidām Jūs mūsu klientu lokā!

Piedāvājums par zemāku cenu

SMILTS MATERIĀLA PIEDĀVĀJUMS PAR SAMAZINĀTU CENU
1. par pirmajiem iegūtajiem 5000 m3 – EUR 1.70 2. par iegūtajiem no 5001 līdz 7000 m3 –cenas samazinājums 3%, t.i. – EUR 1.65 3. par iegūtajiem no 7001-10000 līdz m3- cenas samazinājums 5%, t.i. – EUR 1.62 4. par iegūtajiem no 10001 līdz 10500m3- cenas samazinājums 7%, t.i. EUR 1.58 5. par iegūtajiem no 15 001 m³ -50 000 m³ - cenas samazinājums 10%,t.i -EUR 1.53 6. katram nākamajam m³, kas pārsniedz 50 000 m³ - cenas samazinājums 12%, t.i- EUR 1.50. Piezīme- attiecīgā materiāla pārdošanas cena EUR par 1m³ tiek piemērota gadījumā , ja pretendents iegādājas visu norādīto, vai lielāku apjomu noteiktajā ieguves termiņā. Interesentiem, kuri vēlas iegādāties derīgo izrakteni par samazinātu cenu, jāiesniedz pieteikums tuvākajā AS ”Latvijas valsts meži” reģionālajā birojā vai aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu līdz norādītajam pieteikšanās termiņam. Atradnes nosaukums Materiāla veids Cena (EUR/ m3 ), bez PVN Apjoms Ieguves termiņš(līdz) Publikācijas datums Pieteikšanās termiņš (līdz) Kontaktpersona „Vārpsala” atrodas Līvanu novada Turku pagastā Smilts par pirmajiem iegūtajiem 5000 m3 – EUR 1.70 2. par iegūtajiem no 5001 līdz 7000 m3 –cenas samazinājums 3%, t.i. – EUR 1.65 3. par iegūtajiem no 7001-10000 līdz m3- cenas samazinājums 5%, t.i. – EUR 1.62 4. par iegūtajiem no 10001 līdz 10500m3- cenas samazinājums 7%, t.i. EUR 1.58 5. par iegūtajiem no 15 001 m³ -50 000 m³ - cenas samazinājums 10%,t.i -EUR 1.53 6. katram nākamajam m³, kas pārsniedz 50 000 m³ - cenas samazinājums 12%, t.i- EUR 1.50. 110 000 m³ un vairāk 01.06.2018. 14.08.2017 20.08.2017 Inese Ēvele i.evele@lvm.lv mob. tālr. 29422349
Vārpsala, Līvānu .
Pieteikšanās līdz 20.08.2017.
Ieguve līdz 01.06.2018.

Līguma pielikumi

Esam sertificēti