AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā ir vairāk kā 100 karjeri, kuri atrodas visā uzņēmuma teritorijā, gan vārda tiešākajā nozīmē „dziļi mežā”, gan tuvāk apdzīvotām vietām. Karjeru izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi apmierinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.

Šajā sadaļā atradīsiet karjeru sarakstu, karti ar to atrašanās vietām, atbildīgo personu kontaktinformāciju un derīgo izrakteņu, kā arī no izrakteņiem saražoto produktu cenas.

Par LVM klientu var kļūt aizpildot iesnieguma veidlapu vai piesakoties elektroniski, norādot tur prasīto informāciju. Parakstīts iesniegums jānogādā vai jānosūta pa pastu uz tuvāko mežsaimniecību, vai parakstītu ieskenētu iesniegumu var sūtīt uz norādītās kontaktpersonas e-pastu. Gaidām Jūs mūsu klientu lokā!

Piedāvājums par zemāku cenu

Smilts-grants un smilts derīgo izrakteņu piedāvājums par samazinātu cenu
cenas samazinājums, nosakot karjerā esošo resursu vidējo cenu - 3.20 EUR/m³ smilts – grants (frakcijas > 5mm saturs lielāks par 15 %) bāzes cena samazināta no 4.00 EUR/m³ uz 3.20 EUR/m³ smilts (frakcijas > 5mm saturs mazāks par 15 %) bāzes cena palielināta no 2.40 € uz 3.20 EUR/m³ Pircējam ir jāveic virskārtas noņemšana.
Saliena-Rīva, 1.iecirknis 2008.gada iezpētes laukums, Pāvilostas.
Pieteikšanās līdz 20.03.2017.
Ieguve līdz 20.04.2017.

Līguma pielikumi

Esam sertificēti