AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā ir vairāk kā 100 karjeri, kuri atrodas visā uzņēmuma teritorijā, gan vārda tiešākajā nozīmē „dziļi mežā”, gan tuvāk apdzīvotām vietām. Karjeru izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi apmierinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.

Šajā sadaļā atradīsiet karjeru sarakstu, karti ar to atrašanās vietām, atbildīgo personu kontaktinformāciju un derīgo izrakteņu, kā arī no izrakteņiem saražoto produktu cenas.

Par LVM klientu var kļūt aizpildot iesnieguma veidlapu vai piesakoties elektroniski, norādot tur prasīto informāciju. Parakstīts iesniegums jānogādā vai jānosūta pa pastu uz tuvāko mežsaimniecību, vai parakstītu ieskenētu iesniegumu var sūtīt uz norādītās kontaktpersonas e-pastu. Gaidām Jūs mūsu klientu lokā!

Piedāvājums par zemāku cenu

Smilts materiāla piedāvājums par samazinātu cenu
1.par pirmajiem iegūtajiem 5000 m3 – EUR 1.70 2. par iegūtajiem no 5001 līdz 7000 m3 –cenas samazinājums 3%, t.i. – EUR 1.65 3. par iegūtajiem no 7001-10000 līdz m3- cenas samazinājums 5%, t.i. – EUR 1.62 4. par iegūtajiem no 10001 līdz 10500m3- cenas samazinājums 7%, t.i. EUR 1.58
Vilkukats, Pļaviņu.
Pieteikšanās līdz 13.01.2017.
Ieguve līdz 01.08.2017.

Līguma pielikumi

Esam sertificēti