Pieteikšanās pārdošanas programmā STABILITĀTE egles un priedes zāģbaļķu 10 cm<, bērza finierkluču, apses zāģbaļķu 24 cm< un priedes stabu piegādēm 2018. gadā

Lai kļūtu par pārdošanas programmas STABILITĀTE dalībnieku, tā nodrošinot iespēju saņemt precīzu pārstrādes iespējām atbilstošu apaļo kokmateriālu apjomu, atbilstoši noteiktajai specifikācijai un savstarpēji saskaņotam ikmēneša piegāžu grafikam, pretendentam ir jāapliecina atbilstība programmas ietvaros definētajam dalībnieka raksturojumam, kas atspoguļots pielikumā pievienotajā dokumentā ‘Pārdošanas programmas STABILITĀTE dalībnieku raksturojošie kritēriji. Lai izvērtētu pretendentu atbilstību kritēriju 8.punkta prasībai, informāciju par darba ņēmēju vidējiem mēneša ienākumiem  LVM  pieprasīs centralizēti LR Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Informācija esošiem dalībniekiem:
Informācijas/dokumentu pieprasījums esošiem programmas dalībniekiem atbilstības vērtēšanas nolūkā tiks nosūtīts elektroniski.
 
Informācija jauniem dalībniekiem:    
Lai pieteiktos un/vai apliecinātu atbilstību dalībai klientu apkalpošanas programmā STABILITĀTE, aicinām līdz 26.09.2017. iesniegt AS LVM:
  • rakstveida pieteikumu, kurā norādīts interesējošo apaļo kokmateriālu veids, t.sk. pārstrādes iespējām atbilstošs caurmēru diapazons;
  • visus pielikumā pievienotajā dokumentā “Pārdošanas programmas STABILITĀTE dalībnieku raksturojošie kritēriji” (izņemot 8.punktā) uzskaitītos, atbilstību apliecinošos dokumentus;
  • pielikumā pieejamā formā aizpildīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstīts pilnvarojums informācijas par darba ņēmēju ienākumiem pieprasīšanai. Pilnvarojuma parakstītāja tiesībām pārstāvēt uzņēmumu jābūt pārbaudāmām LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē Lursoft.

Pārdošanas programmas STABILITĀTE ietvaros plānots dokumentētu sarunu process.

Sarunu priekšmets: egles/priedes zāģbaļķu 10cm<; bērza finierkluču; apses zāģbaļķu 24 cm<; stabu piegādes 2018.gadā.

Izpildoties prioritārajiem vērtēšanas kritērijiem, t.i. dalībnieka atbilstībai programmas nosacījumiem un LVM iespējai nodrošināt programmā ietvertos pakalpojumus, tiek vērtēta dalībnieka interesējoša apaļo kokmateriālu produkta iekļaušana programmā STABILITĀTE.

Uzaicinājumu piedalīties sarunās, pievienojot detalizētu plānoto sarunu norises aprakstu jeb noteikumus, AS LVM nosūtīs 41. - 42. kalendārajā nedēļā tikai pretendentiem, kuri atbilstoši pretendentu iesniegto dokumentu vērtējumam apliecinājuši atbilstību dalībai pārdošanas programmā STABILITĀTE.


Esam sertificēti