Noslēgtie līgumi
Pielikumu arhīvu skatīt šeit
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018022222.02.2018
Jauns
Meža meliorācijas sistēmas “Čegu masīvs 2” un meža autoceļa “Avotiņu ceļš” būvprojektu izstrāde Id: AS LVM MI_2018_85_I
Zemgale
Izsludināts
2018022121.02.2018
Jauns
Meža autoceļa “Lāči-Babri” remontdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_80_B
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2018021919.02.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Ances” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_74_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2018021616.02.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Zemgaļi” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_72_I
Zemgale
Izsludināts
2018021515.02.2018 Meža autoceļa “Grāveri-Neicenieki” remontdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_70_B
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2018020505.02.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_50_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Izsludināts
2018020202.02.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Medņu būda” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_52_B
Austrumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
2018020606.02.2018 Par meža autoceļa “Piebalgu ceļš” remontdarbiem Vidusdaugavas reģionā (elektroniskais iepirkums) Id: AS LVM MI_2018_61_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018020505.02.2018 Meža autoceļa “Trikopci” remontdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_55_B
Dienvidlatgale (MS)
Vērtēšanā
2018012525.01.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_25_Ak
Zemgale
Vērtēšanā
2018012222.01.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_16_Ak
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2018012323.01.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_26_Ak
Vidzeme
Vērtēšanā
2018011919.01.2018 Meža autoceļa "Zeidaku ceļš" būve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_39_B
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2018011919.01.2018 Meža autoceļa “Karateru ceļš” būve LVM Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_33_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018012222.01.2018 Meža meliorācijas sistēmu pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_27_Ak
Vidusdaugava (MS)
Vērtēšanā
2018011919.01.2018 Meža autoceļa “Cēsaku ceļš” būve LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_32_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018012323.01.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_19_Ak
Latgale
Izsludināts
2018011818.01.2018 Liela diametra caurtekas "Maltečkas caurteka" atjaunošana Ziemeļlatgales reģiona Rēzeknes meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_29_B
Ziemeļlatgale (MS)
Vērtēšanā
2018011212.01.2018 Meža infrastruktūras objekta "Bama tilts" atjaunošana Id: AS LVM MI_2018_15_B
Austrumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
2018011212.01.2018 Meža autoceļa "Galenieku ceļš" būves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_22_I
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
Esam sertificēti