Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2017120808.12.2017 Meža meliorācijas sistēmas “Čegu masīvs 2” un meža autoceļa “Avotiņu ceļš” būvprojektu izstrāde Id: AS LVM MI_2017_472_I
Zemgale
Izsludināts
2017120808.12.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Rūguma masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_475_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2017120707.12.2017 Vārupes ceļa pārgāžņa remontdarbi LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_470_B
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2017120101.12.2017 Meža autoceļu "Pļavsargu ceļš", "Vidusceļš" pārbūve un "Ventspils-Kolka ceļa nobrauktuve" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_467_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2017120101.12.2017 Meža meliorācijas sistēmu pārbūve LVM Zemgales un Vidusdaugavas reģionos Id: AS LVM MI_2017_456_Ak
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Izsludināts
2017120404.12.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Gulbīšu masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_466_I
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2017113030.11.2017 Meža autoceļa “Stomera ceļš” būve LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_436_B
Austrumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
2017112929.11.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Ploce" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_457_I
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2017112727.11.2017 Meža autoceļa "Pusgarais ceļš" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_455_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2017112727.11.2017 Meža meliorācijas sistēmu “Gandri-1” un “Jersika” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_442_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2017112323.11.2017 Meža autoceļa “Bramaņu ceļš” būvdarbi Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_452_B
Zemgale
Vērtēšanā
2017112323.11.2017 Meža meliorācijas sistēmu "Laimas masīvs" un "Knātervalka masīvs" pārbūves būvprojektu izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_451_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2017112222.11.2017 Meža meliorācijas sistēmu pārbūve LVM Vidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_446_Ak
Vidzeme
Izsludināts
2017112222.11.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Vīnkalni-2" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_441_Ak
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2017112222.11.2017 Meža meliorācijas sistēmu “Gandri-2”, “Kaņepa masīvs” un “Karavīru masīvs” pārbūve LVM Latgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_443_Ak
Latgale
Izsludināts
2017111717.11.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Kārļmuižas masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_447_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2017111313.11.2017 Meža autoceļa "Bunkurkalnu ceļš" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_438_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2017111010.11.2017 Par meža autoceļa “Tiltiņu ceļš” būvdarbu veikšanu Id: AS LVM MI_2017_434_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2017111010.11.2017 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_432_Ak
Kurzeme
Vērtēšanā
2017111010.11.2017 Par meža autoceļa "Eiķenu karjers" būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_433_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
Esam sertificēti