Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2017091919.09.2017
Jauns
Meža autoceļu Dunduru ceļš, Peilēnu ceļš un Meķeļu ceļš būvprojektu izstrāde Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_376_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2017101818.10.2017
Jauns
Meža meliorācijas sistēmas "Upenieki" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_408_I
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2017101616.10.2017
Atjaunots
Meža meliorācijas sistēmas “Leišu” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_414_B
Dienvidkurzeme (MS)
Izsludināts
2017101717.10.2017
Atjaunots
Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa “Krīvānu” ierīkošana un uzturēšana Id: AS LVM MI_2017_413_B
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2017101616.10.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Bērzu purvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_411_I
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2017100909.10.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs" un meža autoceļa "Tauvene-Dekšēkuļi" būvprojektu izstrāde Id: AS LVM MI_2017_407_I
Zemgale (MS)
Izsludināts
2017100606.10.2017 Meža meliorācijas sistēmas “Kaulači” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_406_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2017100404.10.2017 Meža autoceļu būvprojektu izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_405_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2017100303.10.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Lubānas masīvs-2" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_404_I
Ziemeļlatgale (MS)
Vērtēšanā
2017100202.10.2017 Meža meliorācijas sistēmas “Vēždūkas” būvdarbu veikšana LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_403_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2017092828.09.2017 Meža autoceļu būvprojektu izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_401_I
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2017092626.09.2017 Meža meliorācijas sistēmas “Spaļenieki” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2017_399_I
Zemgale
Vērtēšanā
2017092525.09.2017 Meža autoceļa “Kapu līnija” būvprojekta izstrāde LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_396_I
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2017092525.09.2017 Meža meliorācijas sistēmas “Augšciems 5.kārta” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_394_I
Rietumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
2017091919.09.2017 Meža autoceļa “Enkura ceļš 1” remontdarbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_388_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2017091919.09.2017 Meža autoceļa “Vārnu sils - Ratnieki” būve LVM Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_387_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2017091818.09.2017 Meža autoceļa “Mestrenes ceļš” būvdarbi Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2017_384_B
Vidusdaugava (MS)
Vērtēšanā
2017091414.09.2017 Meža autoceļu būvprojektu izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_379_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2017091313.09.2017 Par meža meliorācijas sistēmu "Ārciems" un "Mežgals" pārbūves būvprojektu izstrādi LVM Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_374_I
Rietumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
2017091313.09.2017 Par meža meliorācijas sistēmu "Lubānas masīvs-1" un "Lubānas masīvs-2" pārbūves būvprojektu izstrādi LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_375_I
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
Esam sertificēti