Noslēgtie līgumi
Pielikumu arhīvu skatīt šeit
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018021616.02.2018
Jauns
Meža meliorācijas sistēmas “Zemgaļi” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_72_I
Zemgale
Izsludināts
2018021515.02.2018 Sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā Id: AS LVM ZL_2018_60_B
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2018021515.02.2018 Laboratorijas iekārtu un nestandarta aprīkojuma no nerūsējošā tērauda izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Id: AS LVM ZDZ_2018_67_I
Latvija
Izsludināts
2018021515.02.2018 Minerālo materiālu paraugu testēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Id: AS LVM ZDZ_2018_66_I
Latvija
Izsludināts
2018021515.02.2018 Projektēšanas darbi: derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrāde (Liepieni - LVM, Mucenieki - LVM un Rubiķi) Id: AS LVM ZDZ_2018_62_I
Dienvidlatgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Izsludināts
2018021414.02.2018 Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2018. gadā Id: AS LVM MS MK_2018_69_Ak
Latvija
Izsludināts
2018021515.02.2018 Meža autoceļa “Grāveri-Neicenieki” remontdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_70_B
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2018021414.02.2018 Būvprojekta “Zemgales reģiona klientu centrs” ekspertīzes pakalpojuma sniegšana Id: AS LVM NĪP_2018_63_I
Latvija
Izsludināts
2018020808.02.2018 Dēstu podi dekoratīvo stādu audzēšanai 2018.gadā Id: AS LVM SS_2018_68_Ak
Latvija
Izsludināts
2018020707.02.2018 Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2018.gadā Id: AS LVM MS RP_2018_10_Ak
Latvija
Izsludināts
2018020707.02.2018 Par meža autoceļa “Briežu trase” remontdarbiem Vidusdaugavas reģionā (elektroniskais iepirkums) Id: AS LVM MI_2018_64_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018020606.02.2018 Putnu būru izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā Id: AS LVM ZL_2018_59_I
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2018020505.02.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_50_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Izsludināts
2018020505.02.2018 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2018.-2020.gadā Id: AS LVM RV_2018_58_I
Rietumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
2018020505.02.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Preiļu, Aknīstes un Sventes iecirknī 2018. gadā Id: AS LVM DL_2018_56_B
Dienvidlatgale (MS)
Vērtēšanā
2018020202.02.2018 „Polipropilēna maisu piegāde” Id: AS LVM SP_2018_57_P
Rīga
Noslēdzies
2018020202.02.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Medņu būda” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_52_B
Austrumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
2018020606.02.2018 Par meža autoceļa “Piebalgu ceļš” remontdarbiem Vidusdaugavas reģionā (elektroniskais iepirkums) Id: AS LVM MI_2018_61_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018020202.02.2018 “LVM atpūtas un tūrisma centra pārbūve” Id: AS LVM RM_2018_54_B
Latgale
Vērtēšanā
2018020505.02.2018 Meža autoceļa “Trikopci” remontdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_55_B
Dienvidlatgale (MS)
Vērtēšanā
Esam sertificēti