Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018061919.06.2018
Jauns
Meža autoceļa “Mālvalku ceļš-2” remontdarbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_237_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2018061919.06.2018
Jauns
Dekoratīvu ozolkoka paliktņu izgatavošana un piegāde Id: AS LVM SP_2018_236_P
Rīga
Izsludināts
2018061919.06.2018
Jauns
Meža meliorācijas sistēmas "Silamala" pārbūves būvprojekta izstrāde Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_235_I
Austrumvidzeme (MS)
Izsludināts
2018061818.06.2018
Jauns
Kokskaidu granulas LVM Sēklas un stādi ražotnēm Id: AS LVM SS_2018_234_Ak
Latvija
Izsludināts
2018061818.06.2018
Jauns
Par meža autoceļa “Aiznoras ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_233_B
Zemgale
Izsludināts
2018061818.06.2018
Jauns
AS “Latvijas valsts meži” iegādājamo īpašumu meža zemju atbilstības izvērtēšana Id: AS LVM NĪP_2018_211_Ak Izsludināts
2018061414.06.2018 Pacēlājtraktors ar gāzes dzinēju Podiņu kokaudzētavai Id: AS LVM SS_2018_230_P
Latvija
Izsludināts
2018061313.06.2018
Atjaunots
Par meža autoceļa “Garā purva ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_227_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018061313.06.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Lokmane” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_226_I
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018061313.06.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā Id: AS LVM ZL_2018_221_I
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2018061212.06.2018 Nekustamā īpašuma un darījumu ar to tirgus novērtējuma pakalpojumi Id: LVM NĪP_2018_190_I Izsludināts
2018060606.06.2018 Kūdras substrātu iegāde 2019.gadam Id: ASLVM SS_2018_205_Ak
Latvija
Izsludināts
2018061212.06.2018 Apauguma novākšanas pakalpojumi Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā Id: AS LVM AV_2018_224_I
Austrumvidzeme (MS)
Izsludināts
2018061212.06.2018 Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves "Ķuršu gārša" ierīkošana un uzturēšana Id: AS LVM MI_2018_216_B
Austrumvidzeme (MS)
Izsludināts
2018061515.06.2018 Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana DIIV “Deviņziedu kalns” Id: AS LVM ZDZ_2018_220_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2018060404.06.2018 Karjeru sagatavošanas un rekultivācijas darbi, slēdzot līgumu uz 2.5 gadiem Id: AS LVM ZDZ_2018_186_Ak
Latvija
Izsludināts
2018060808.06.2018 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2019.-2023.gadā Id: AS LVM MS RP_2018_95_Ak
Latvija
Izsludināts
2018052525.05.2018 Gofrēta kartona mitrumizturīgas kastes meža stādu uzglabāšanai un pārvadāšanai 2018.gadam Id: AS LVM SS_2018_201_Ak
Latvija
Izsludināts
2018052121.05.2018 Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2018.-2022.gadā Id: AS LVM MS RP_2018_101_Ak
Latvija
Izsludināts
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m