Datums Nosaukums
2018011111.01.2018 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2017022727.02.2017 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2014032121.03.2014 Darba ražīguma tabulas
2016092222.09.2016 Darba ražīguma tabulas GC KKC 2017-2021
2014111919.11.2014 Darba ražīguma tabulas_GC_KKC_2015-2016
2014032121.03.2014 Darbu nodošanas pieņemšanas akts
2017033131.03.2017 Enerģētiskās koksnes krautuvju izveidošanas un kautnēšanas vadlīnijas
2017033131.03.2017 Enerģētiskās koksnes krautuvju izveidošanas un kautnēšanas vadlīnijas (pielikums - Matrica)
2014032121.03.2014 Forvardera atskaišu WEB ievade
2014032121.03.2014 Forvardera darba laika atskaite
2015100606.10.2015 Forvardera darba laika atskaite enerģētiskai koksnei (ber.m3)
2015101313.10.2015 Forvardera darba laika atskaite enerģētiskās koksnes cirtēs (m3)
2016092222.09.2016 Harvestera darba laika reģistrēšanas norādījumi
2014032121.03.2014 Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas
2014032121.03.2014 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2018010808.01.2018 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (individuāli 0.75)
2018010808.01.2018 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (individuāli 1.00)
2014032121.03.2014 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2017112828.11.2017 Koksnes piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
Esam sertificēti