Datums Nosaukums
2015030505.03.2015 Akts par izpildīto darbu pieņemšanu
2014061212.06.2014 Būvuzrauga iknedēļas atskaite
2014042222.04.2014 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2008
2015101313.10.2015 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015
2014042222.04.2014 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu 2008 izmaiņas Nr.1.
2014042222.04.2014 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu 2008 izmaiņas Nr.2.
2014042222.04.2014 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu 2008 izmaiņas Nr.3
2014042222.04.2014 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu 2008 izmaiņas Nr.4
2014042222.04.2014 Meža meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas / renovācijas būvdarbu specifikācijas 2008
Esam sertificēti