Datums Nosaukums
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2017061313.06.2017 Kvalitātes pārbaudes akts platību aizsardzībā. Instrukcija kvalitātes pārbaudes akta platību aizsardzībā aizpildīšanai (excel formātā)
2017061313.06.2017 Kvalitātes pārbaudes akts platību aizsardzībā. Instrukcija kvalitātes pārbaudes akta platību aizsardzībā aizpildīšanai (word formātā)
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības aizsargžogu apsaimniekošanas darbiem
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības aizsargžogu ierīkošanai
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2016122323.12.2016 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem dzinumu bojājumiem, lietojot repelentus
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības skuju koku stumbru aizsardzībai pret pārnadžu bojājumiem ar mehāniski bioloģisko metodi
2016081616.08.2016 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot stumbra aizsargspirāli
2017052222.05.2017 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu un Ozolu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot repelentu TRICO
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m