Datums Nosaukums
2015030505.03.2015 Akts par izpildīto darbu pieņemšanu
2014091616.09.2014 Atveramo koka vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014061212.06.2014 Būvuzrauga iknedēļas atskaite
2014042222.04.2014 Kārtība minerālo materiālu paraugu ņemšanai objektā un to nodošana testēšanai 2011
2014091616.09.2014 Koka atvairbarjeru uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014032020.03.2014 Meža autoceļu būvniecības specifikācijas 2011 (ar grozījumiem 2013)
2014042222.04.2014 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2008
2015101313.10.2015 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015
2014042222.04.2014 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu 2008 izmaiņas Nr.1.
2014042222.04.2014 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu 2008 izmaiņas Nr.2.
2014042222.04.2014 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu 2008 izmaiņas Nr.3
2014042222.04.2014 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu 2008 izmaiņas Nr.4
2014042222.04.2014 Meža meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas / renovācijas būvdarbu specifikācijas 2008
2014091616.09.2014 Signālbarjeru uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Signālbarjeru uzstādīšana uz tiltiem
Esam sertificēti